Peter Ekeström kurs Signalerna, Bromsen och Följsamheten


Peter har många  gånger haft kurs hos mig i Reva och det har varit mycket uppskattat och mycket efterfrågat.
Nu kommer Peter tillbaka och håller kurs för både nya och gamla deltagare.

Vill du få din hund uppmärksam på dig ? Vill du stå i centrum för din hund?

Peter är känd från bla Jaktliv i TV och som författare till flera hundböcker.
Han har en mycket lång erfarenhet , 30 år av jobb med hundar och dess ägare.
   Alla kurstillfällen är individanpassade och  du kan med fördel gå flera kurser!

Plats: Reva utanför Linghem
Pris: 1750kr per dag med hund, 750kr åhörare per dag ( med reservation för ev. ändringar)

Signalerna, Bromsen & Följsamheten

Målet är att få hunden ännu mer uppmärksam på mig. För att nå dit måste jag vara tydlig och begriplig för hunden. Det gör jag bäst genom att utnyttja och använda hundens eget språk, signalerna. Då kan jag enklare få hundens uppmärksamhet, och en fungerande följsamhet bygger alltid på att vinna hundens uppmärksamhet.
Vi jobbar med övningar i stigande svårighetsgrader som är kopplade till varje enskild hund och förare. Det är nu vi börjar jobba med belöningar långt ifrån ”godis ur handen”, vi letar oss in i hundarnas automatiska belöningssystem, målet för en hundförare är att bli en ”belöningsmaskin” i hundens ögon.
Vi kommer också – om någon vill och behöver - att prata oss fram till problemlösningar ur alla möjliga synvinklar, både i vardag och i jakten.
Alla kursens praktiska övningar är individbaserade. Alla hundar är individer, precis som alla förare. Dessutom har alla ekipage olika förkunskaper. Men hundarnas och förarnas ålder, kön, ras och erfarenheter spelar ingen roll. Allt handlar om individen.
Vi ses! / Peter Ekeström
 Signalerna, Bromsen & Följsamheten

Kursanmälan Ekeström