Viltspår - anlag /öppenklass

Endast enskild träning

Är du intresserad av att låta din hund prova på viltspår?
En aktivering som hundarna älskar !

Anlagsklass Kurs 1  

Kursen omfattar 4 kurstillfällen.

Första kurstillfället innehåller teori samt praktiskt arbete i skogen. Vi introducerar blod och klöv för hunden om den inte redan provat. Vi låter hunden prova flera korta spår och efter det gör vi tillsammans en utvärdering hur vi går vidare med de övriga kurstillfällena.
Kursens syfte och mål är att du ska kunna läsa/förstå din  din hund i spårarbetet och bli insatt i hur hunden jobbar.
Vad säger spår reglerna ? Hur är spåret uppbyggt?

Varje kurs läggs upp för att passa just din hund. Kursen är helt individanpassad och du bestämmer själv takten på hur du vill lägga upp dina kurstillfällen.

Förkunskaper: Inga
Plats: Linghem
Pris : 2800 kr


Öppenklass Kurs 2
Kursen omfattar 4 kurstillfällen

 Vi jobbar vidare med spårarbetet och går igenom de för hunden  nya momenten i öppenklass.
Vi fördjupar oss ytterligare i att läsa hunden i sitt spårarbete.
Hur lägger jag ett öppenklass spår? Vad säger reglerna?
Varje kurs läggs upp för att passa just din hund.
Kursen är helt individanpassad och du bestämmer själv takten på hur du vill lägga upp dina kurstillfällen.

Förkunskaper: Genomgått anlagskurs
Plats: Linghem
Pris: 2800 kr

Intresseanmälan